Жигиттерминусовка

Жан Досым

исполнитель: Жигиттер

слушать
Подождите
00:00 / 04:13
скачать
Подождите, идет обработка ...

Iздегенде табылатын касымнан
Конiлi бар кызгалдактай ашылган
Корпесек, сагыныштан жудейтiн
Кiм бар жакын бала кунгi досымнан

Жан досым устем болсын мерейiн
Аркашан женiсiндi корейiн
Сырымыз да бiтпесiн
Жырымыз да бiтпесiн
Жырымыз да бiтпесiн

Кос бутагы секилденiп агаштын -
Катар турып гулiмiздi сан аштык
Жол тапсак бiз - бiрге журiп дол таптык
Адассак та бiрге журiп адастык

Жан досым устем болсын мерейiн
Аркашан женiсiндi корейiн
Сырымыз да бiтпесiн
Жырымыз да бiтпесiн
Жырымыз да бiтпесiн

Омiр озi аркамызга жук салып
Барiмiздi кияларга жумсады
Катар ушкан куска уксадык алде бiз
Катар жанган кос жулдызга уксадык

Жан досым устем болсын мерейiн
Аркашан женiсiндi корейiн
Сырымыз да бiтпесiн
Жырымыз да бiтпесiн
Жырымыз да бiтпесiн

Другие версии