Песнярыминусовка

Марыся

исполнитель: Песняры

слушать
Подождите
00:00 / 04:50
скачать
Подождите, идет обработка ...

Марыся
(В. Мулявин - Я. Купала)
Свеце месяц, свецiть, як дзюрка ў сярмязе;
Паніч за мужычкай безустання лазе
Дваццаць год Марысі, кроў іграе ў целе
З панскім сынам ночкі каратае, дзеле
"Марыся, Марыся! -- Гавора ёй маці: --
Кінь на паніча так Вачыма міргаці"
Яна як не чуе матчыных мараляў:
Спусці маці з вока, -- дзеўка й загуляла
Пад лясок, за вёску, бы далей ад дому
Ляціць на спатканне к панічу ўдалому
"Марыся, Марыся! -- Гавора ёй маці: --
Кінь на паніча так Вачыма міргаці"
Панічу з паненкай, з багатай Амэляй
Ужо рукі хусткай ксёндз вяжа ў касцеле
Панічова ж любка, Марыся ўдалая
На прылёты бусла слёзна паглядае
Марыся, Марыся! Галоўкі не чухай, --
Не слухала маці, бабкі цяпер слухай